Utrzymujemy suchy luty! Powstrzymaj jakiekolwiek silne pocenie na ciele z brutalną zniżką aż US$300. Już tylko do 25.2.2024.


KLIKNIJ, ABY ZŁAPAĆ SWOJĄ ZNIŻKĘ

Następujące warunki handlowe i transportowe (dalej tylko Warunki) regulują relacje pomiędzy sprzedającym i kupującym pod względem sprzedaży towaru między spółką HIGHTECH PRODUCTION s.r.o., zapisaną w rejestrze handlowym przy Miejskim Sądzie w Pradze (Unia Europejska - Republika Czeska), oddział C, nr 323831 (dalej tylko „sprzedający") i jej partnerami handlowymi (dalej tylko „kupujący").

Kupujący akceptuje od sprzedawającego następujące rodzaje płatności:

  • Przedpłata przelewem na konto
  • Płatność gotówką za pobraniem (gotówkę pobiera od klienta kurier)
  • Płatność w miesięcznych ratach
  • Płatność kartą za poórednictwem portalu PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay, Skrill
  • Płatność ratalna (tylko w wypadku, że kupujący spełni warunki spółki świadczącej sprzedaż ratalną) - tylko Republika Czeska i Słowacja

Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych. Zamówienie jest propozycją umowy kupna. Do zawarcia umowy kupna nie jest wymagane formalne potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego, umowa powstaje poprzez dostawę towaru. Sprzedający może żądać potwierdzenia zamówienia przed dostawą. Sprzedający jest w zależności od charakteru sklepu (ilość towaru, wysokość ceny, koszty dostawy, odległości itp.), zawsze uprawniony wymagać od kupującego autoryzację zamówienia odpowiednim sposobem, np. telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli sprzedający odmówi autoryzacji zamówienia w wymagany sposób, zamówienie traktuje się jako nieważne. Cena we Wspólnocie Europejskiej (WE) jest umownie uzgodniona jako ostateczna, z uwzględnieniem wszystkich podatków.

Towar sprzedający wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej, cena dostawy w wypadku, że nie wchodzi w skład ceny produktu, jest ustalana na podstawie aktualnego cennika dostawy. Zwykły czas dostawy w wypadku towaru zamówionego do 12.00 danego dnia roboczego jest 24-48 godzin w zależności od adresu dostawy podanego przez kupującego. Kupujący zostanie przed dostawą przesyłki poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie dostawy towaru. Termin ten może ulec wydłużeniu, a to zwłaszcza w wypadku nieoczekiwanych okoliczności, na które nie można wpłynąć, jak np. klęski żywiołowe, wypadki, itp.

Na towar, który został kupiony z gwarancją satysfakcji, odnosi się ona w horyzoncie czasowym podanym w momencie zakupu towaru (w większości chodzi o 50-100 dni). Gwarancja zadowolenia jest uwarunkowana odbyciem planu indywidualnego, którego kupujący może zażądać za pośrednictwem kontaktów, podanych w instrukcji obsługi.

Ewentualne odstąpienie od umowy kieruje się obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej I Unii Europejskiej w aktualnym brzmieniu. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru, jeżeli umowa została zawarta za pomocą środków komunikacji na odległość. Jeżeli konsument zdecyduje się wykorzystać takie prawo, musi dostarczyć odstąpienie od umowy sprzedającemu najpóźniej do 14-go dnia od odebrania towaru. Kupujący powinien zwrócić towar kompletny, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej dany towar odebrał, na adres producenta/dystrybutora podany w instrukci obsługi urządzenia, ewentualnie na tej stronie internetowej pod hasłem Zarządzający. W wypadku, że zwrócony towar będzie niekompletny lub uszkodzony, może sprzedający cenę kupna obniżyć o odpowiednią kwotę. Pieniądze za zwrócony towar zostaną zwrócone do 30 dni od skuteczności odstąpienia od umowy przez kupującego.

Ewentualne zastosowanie gwarancji satysfakcji kieruje się następującymi regułami: Kupujący powinien zwrócić towar kompletny, z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, w oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej dany towar odebrał, na adres producenta/dystrybutora podany w instrukci obsługi urządzenia, ewentualnie na tej stronie internetowej pod hasłem Zarządzający. Towar trzeba wysłać z paragonem zawierającym potrzebne dane, dalej list z podpisem kupującego żądającego odstąpienie od umowy i zastosowanie gwarancji satysfakcji, razem z kontaktem telefonicznym, ewentualnie mailowym oraz numerem konta, na które będzie przelana kwota. Producent zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji lub pełnienia gwarancji satysfakcji w wypadku brakujących danych, towaru i jego akcesoriów lub dokumentacji, podanych w tym akapicie wyżej lub w wypadku uszkodzenia (upadek, uderzenie, itp.), lub innego zniszczenia towaru (np. ingerencja w towar przez osobę niepowołaną, zadrapania, zabrudzenia, niekompletne akceseria, itp.) W takim wypadku może sprzedający odrzucić reklamację, ewentualnie pełnienie gwarancji satysfakcji lub zażądać koszty doprowadzenia towaru do stanu pierwotnego. Takie ewentualne kostry będą odliczone od ceny kupna towaru, jak również koszty połączone z transakcją bankową i koszty dostawy. Pozostałe środki zostaną zwrócone na konto bankowe kupującego nejpóźniej za okres czasu, na który była ważna gwarancja satysfakcji w momencie zakupu towaru. Ten okres zaczyna się od chwili odstąpienia od umowy kupującego sprzedającemu. W wypadku, że kupujący nie poda numeru konta, będzie miał do dyspozycji środki finansowe, które może wykorzystać na zakup towaru sprzedającego.

Satysfakcja gwarantowana nie ma zastosowania do towarów zakupionych na raty i na adaptery (głowa, pachy, inne). Satysfakcja gwarantowana jest uwarunkowana zastosowaniem indywidualnego planu, który nabywca może otrzymać na kontaktach podanych w instrukcji obsługi. W przypadku niewykorzystania tej możliwości, jest stosowana opłata anulacyjna w wysokości 40% z ceny zakupu aktualnej w czasie zakupu urządzenia.

Koszty związane z wysyłką urządzenia/produktu z powrotem sprzedającemu pokrywa kupujący. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkody, które mogą powstać podczas transportu od kupującego, dlatego zaleca się ubezpieczenie paczki przed wysyłką na kwotę równoważną z ceną zakupu produktu.

Wykupiony VIP rabat można wykorzystać na aktualną nieobniżoną cenę produktu, podaną w dzień zakupu urządzenia, na które można zastosować rabat na tej stronie. Z każdym urządzeniem można kupić tylko 1 VIP rabat, który nie jest czasowo ograniczony i nie można go przenosić na inne osoby, trzymaj kod rabatowy w bezpiecznym miejscu, bez niego nie można skorzystać z rabatu.

Obrazki i filmy opublikowane na tej stronie są wyłącznie ilustratywne i mogą w rzeczywistości różnić.

Twoje dane osobowe, chronione ustawą nr 101/2000 Dz.U. („Ustawa o ochronie danych osobowych") będą przetwarzane przez sprzedawającego w ramach ważnego prawa o ochronie danych i wykorzystane na realizację Twojego zamówienia. Do tych celów mogą być Twoje dane udostępnione również zarządzającemu serwisem lub przewoźnikowi zapewniającemu dostawę przesyłki na adres podany przez kupującego.

Masz prawo zażądać od nas informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych w sensie § 12 ustawy o ochronie danych i/lub zmiany danych. Przysługują Ci prawa, podane w § 21 ustawy o ochronie danych, a zwłaszcza prawo żądać od nas wyjaśnienia, jeżeli podejrzewasz albo stwierdzisz, że nie dotrzymujemy ważne postanowienia ustawowe dotyczące ochrony danych.

Możesz kiedykolwiek wyrazić niezgodę na przetwarzanie i dalsze udostępnianie firmy, nazwiska i adresu do celów reklamowych. Swoją niezgodę wyślij do nas pocztą, mailem lub faxem.

Podane Warunki są ważne i wchodzą w życie z dniem 25.1.2020 i anulują poprzednie brzmienie Warunków. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków bez wcześniejszego powiadomienia. Pierwotne brzmienie tych Warunków było napisane w czeskim języku a tłumaczenie było zapewnione przez trzecią stronę, w wypadku sporu jest brane pod uwagę brzmienie pierwotne.